บริการ การทำความสะอาดครั้งใหญ่ การทำความสะอาดสถานที่ ที่ไม่ได้ทำความสะอาดมานานเกิน 2 เดือน หรือทำความสะอาดหลังงานก่อสร้าง

เราจะมีทีมเข้าไปหน้างาน เพื่อตรวจสอบพื้นที่การทำความสะอาดและประเมินราคาที่เหมาะสมให้แก่ท่าน